Denní zamyšlení s Písmem

30.5.2020

30. 5. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty mě následuj!


Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl: „Nezemře“, ale: „Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš?“ 
                                                   /Jan 21,23/

Písemné svědectví evangelia nechává tímto prostor pro tušení „mnoha jiných věcí, které Ježíš vykonal“. Očekávaný Duch pravdy ať vede svou církev, která o Něm svědčí!

1. čtení: Sk 28,16-20.30-31
žalm: Žl 11
evangelium: Jan 21,20-25

www.vira.cz

Zobrazeno 728×

Komentáře

Matonick

A co on? zeptal se Petr, když se začal zajímat o to, co bude s apoštolem Janem, tedy „učedníkem, kterého Ježíš miloval“. V Ježíšově odpovědi nejprve zaznívá výtka: „Proč se o to staráš?“ Jiný by řekl: „Co je ti po tom?“. Napomenutí pokračuje: „Ty mě následuj!“ (v. 22). Výzva k následování je poučná i pro nás. Pane, když se držím tebe, nesejdu z cesty. Ty jsi cesta a pravda! Milovat Ježíše a být Ježíšem milován znamená následovat ho. Petr vedl s Pánem „dialog lásky“, ale záhy „sklouznul na jinou kolej“ a podlehl pokušení „míchat se do života druhých“ či jak se říká – strkat nos do cizích věcí. Následuj mě! Spása spočívá v následování Ježíše. Prosme dnes Pána Ježíše, aby nám dal milost nevměšovat se do života druhých, ale následovat Ježíše, jít za Ježíšem po Jeho cestě.

Matonick

A kdo byl ten učedník, kterého Ježíš miloval? Byl to Jan, apoštol a evangelista, označovaný za „miláčka Páně“? Považovaný za autora novozákonního spisu „Evangelia podle Jana“ pojednávajícím o životě Ježíše Krista? On je autoritou stojící za tímto vyprávěním o Ježíšovi a o jeho pokračující přítomnosti mezi křesťany. I jemu bylo jasné, že by bylo potřeba napsat mnoho knih, aby zachytily množství Ježíšových činů (v. 25). Milovaný učedník je příkladným učedníkem. On zůstává Ježíšovi věrný až do jeho smrti na kříži (Jan 19,25–37), on je prvním, kdo věří v Ježíšovo vzkříšení (Jan 20,8). V Janovi 21,7 je prvním, kdo poznává vzkříšeného Pána. Nakonec tento milovaný učedník ztělesňuje všechny, kteří jsou Ježíšem milováni, protože ho milují a zachovávají jeho přikázání.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka