Denní zamyšlení s Písmem

31. 05. 2020

31. 5. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Duch svatý

"Přijměte Ducha svatého!"

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“
(Jan 20,21)

Každý z evangelistů vybírá některé události z doby po vzkříšení Krista, aby strhujícím vyprávěním poukázal na nejpodstatnější skutečnosti. Jan popsal setkání Ježíše se ženami, překvapení učedníků u prázdného hrobu i setkání s Marií. A pak konečně přichází setkání s apoštoly. Neztraťme ze zřetele významnou zmínku o Duchu svatém, vždyť je to první dar vzkříšení, který Ježíš apoštolům přináší.

 

Sk 2,1-11
Žl 104
1 Kor 12,3b-7.12-13
Jan 20,19-23

www.vira.cz

 

 

Zobrazeno 790×

Komentáře

Matonick

Dnes v den „Slavnosti seslání Ducha svatého“ zde nelze opominout úryvek ze Skutků apoštolů zaznamenaný autorem Skutků Lukášem. Za dramatických okolností o Letnicích došlo v Jeruzalémě k neobyčejné události, naplňující Ježíšova zaslíbení. Evangelista zde představil průběh seslání Ducha svatého mezi lid. Událost se uskutečnila v omezeném prostoru (v. 1) a zpočátku se týká malého počtu lidí - společenství nejvěrnějších Ježíšových učedníků. Ohnivé plameny a silný vítr provázel Boží zjevení Ducha svatého, který naplnil apoštoly charizmaty – rozličnými duchovními dary. Od tohoto okamžiku se však prostřednictvím těchto několika jedinců začíná rozvíjet mohutné dílo evangelizace, které přesahuje všechny hranice („ze všech možných národů“ v. 5).

Matonick

Dar slova, první charisma od Ducha svatého, vede ke chvále Boha Otce a ke zvěstování evangelia, aby se prostřednictvím Ježíšových učedníků lid mohl otevřít víře a vzdát chválu Bohu za veliké Boží skutky (v. 11b). Tato nová schopnost, kterou působí Duch svatý, se vyznačuje tím, že jí každý rozumí – obnovuje se tak jazyková jednota, narušená u Babylonské věže (Gn 11,1-9) – a také tím, že se odvolává na slova proroků pronesená též ve „vytržení“ (srov. 1 Sam 10, 5-7). Duch svatý vstupuje do srdcí Ježíšových učedníků a přetváří je tak, aby byli schopní poznávat cestu, kterou chce Bůh přivést všechny národy k plnému společenství s ním v jednotě víry v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, aby po této cestě věrně kráčeli a aby ji dokázali zvěstovat druhým.

Matonick

Viz též odkaz na vypracované téma s přímými odkazy na bibli a KKC „Učící se církve“ k dnešní slavnosti SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO v archivu Signálů Červen 2014 (1032 kliknutí k dnešnímu dni. ) MIMOŘÁDNÉ DARY DUCHA SVATÉHO : https://matonick.signaly.cz/1406/mimoradne-dary-ducha-svateho-tema

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka