Denní zamyšlení s Písmem

01. 06. 2020 památka Panny Marie, Matky církve

1. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kde jsi?“

Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos to udělala?“ Žena odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jedla.“ 

Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka shromažďuje a tmelí v jedno společenství!

 

 

Gn 3,9-15.20
Žl 87
Jan 19,25-34

www.vira.cz

 

Zobrazeno 606×

Komentáře

Matonick

Dnes čteme z Genesis o Evě (Gn 3,9-15.20). Byla ženou, které ze srdce zářil Bůh, byla plná Ducha Svatého. Jenže Eva zhřešila tím, že více věřila ďáblově lži, než Bohu. "Cos to udělala?," ptá se jí Bůh, aby si uvědomila, jak se věci seběhly. Eva ví, že zhřešila a že do svého hříchu zapojila i Adama. Tak vlastně zhřešilo celé lidstvo - víc už jich tehdy na zemi vlastně nebylo. Duch Svatý byl člověkem odmítnut. Na svět přišel hřích a s ním utrpení a smrt. Bůh však slíbil, že všechno bude napraveno. Vláda hříchu bude zlomena: „Ustanovuji nepřátelství mezi hadem a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Potomstvo té ženy rozdrtí hadovi hlavu, had vsak tomu potomstvu rozdrtí patu.“ Tou přislíbenou ženou je Panna Maria a její potomstvo - Ježíš, ale také i my - Církev.

Matonick

Kongregace pro bohoslužbu a svatosti uskutečnila 11. února 2018, k 160. výročí prvního zjeveni Panny Marie v Lurdech rozhodnutí papeže Františka a ustanovila, že památka Panny Marie, Matky církve, bude zapsána do všeobecného římského kalendáře a v celé církvi bude slavena první pondělí po neděli Seslání Ducha svatého. V dekretu se uvádí, že úcta k Panně Marii se v církvi pěstovala od nejstarších dob. Podle sv. Augustina je Maria matka církve díky své lásce, skrze niž se podílela na znovuzrození věřících v církvi. Sv. Lev Veliký říká, že Maria je zároveň Matkou Krista, Syna Božího. Papež Pavel VI. pak v roce 1964 na 2. vatikánského koncilu prohlásil Pannu Marii za Matku církve a stanovil, že „Matka Boží musí být nadále uctívána a oslavována celým křesťanským společenstvím“.

Matonick

Viz též vypracované téma podle projektu ČBK „Učící se církev“: MARIA - MATKA KRISTOVA A MATKA CÍRKVE ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie konané 15.8.2017 . Je společně s liturgickými texty bohoslužby slova a s přímými odkazy na bibli a KKC uloženo v archivu Signálů – Srpen 2017. ( K dnešnímu dni 596 kliknutí). https://matonick.signaly.cz/1708/maria-matka-kristova-a-matka-cirkve-tema-240-ke-slavnosti-nanebevzeti-panny-marie-15-8-2017-homilie-katecheticka-kkc-964-970

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka