Denní zamyšlení s Písmem

04. 06. 2020 svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

4. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“ 

„To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?"

I naši kněží mají s Ježíšovou osamoceností své zkušenosti… Dokážu jim podat pomocnou ruku a povzbudit je, třeba jen slovem?

Gn 22,9-18
Žl 40
Mt 26,36-42

www.vira.cz

Zobrazeno 401×

Komentáře

Matonick

Dnes je svátek Ježíše Krista, nevyššího a věčného kněze. Už od roku 1970 je slavený v některých zemích vždy ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého a od roku 2015 také v ČR. Církev katolická nás učí (KKC 1544), že v Ježíši Kristu, jediném „prostředníku mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2,5) nacházejí všechny předobrazy kněžství Staré smlouvy své naplnění. Kristus si nepřisvojil hodnost a slávu velekněze sám, ale dal mu ji Bůh Otec ( srov. Žid 5,1-10). V dnešním čtení z Matoušova evangelia zde vidíme Ježíše, až překvapivě lidského, podobného nám všem. I když sám předpověděl, že učedníci jej opustí, zde je prosí, aby s ním zůstali. A všichni chvíli, kdy je Ježíš nejvíc potřebuje, prospí. Dosud byl Ježíš „pánem situace“ — na konci tohoto oddílu je však vydáván do rukou lidí.

Matonick

Nacházíme se uprostřed velikého napětí. Na jedné straně Ježíšovo božství — jako Boží Syn si je vědom toho, kam jeho příběh graduje, co ho nemine, čemu jde vstříc. Na straně druhé lidské prožívání, osamění, děsivý strach a hrůza. Modlitební zápas — boj o smysl jeho cesty, poslání. Zdá se, že Ježíš bojuje sám se sebou. Ježíšův zápas není žádná hra,ani divadlo; je to opravdová krize, boj se vším všudy; bolestná zkušenost trápených a trpících. Ježíš zakouší v getsemanské zahradě nejhlubší lidskou úzkost ze smrti, strach a zoufalství; teprve velikonoční zvěst ukazuje Ježíšův příběh v novém světle: Jako ujištění o tom, že člověk není Bohem opuštěn ani ve svém utrpení, ani tehdy, když Boží pomoc nijak bezprostředně nepociťuje. Ježíš nakonec řeší svůj zápas slovy: Buď vůle tvá.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka