Denní zamyšlení s Písmem

29.6.2020 Slavnost sv. Petra a Pavla

29. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„A za koho mě pokládáte vy?“


A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ 
                                                          /Mt 16,18-19/

Teprve po Petrově vyznání Pán předává klíče. Jejich používání je spojeno s odpovědností, odvahou a především s láskou.

1. čtení: Sk 12,1-11
žalm: Žl 34
evangelium: Mt 16,13-19

www.vira.cz

Zobrazeno 540×

Komentáře

Matonick

Ve svém pozemském životě se Ježíš stal předmětem mnoha spekulací a řečí. V dnešním evangeliu podává Matouš zprávu o události, kdy se Ježíš ptá svých učedníků, za koho jej pokládají. Neptá se ale jenom ze zvědavosti, chce jim ukázat, kdo opravdu je. Je rád, když postupně lidé dochází k poznání toho, kým opravdu je. Že je lidskou tváří Boha! Pozornost přitom není zaměřena na Ježíšovo hlásání, nýbrž na jeho osobu. Apoštol Petr je dominantní postavou celého úryvku. Odpovídá právě on, který stojí ve všech novozákonních seznamech apoštolů na prvním místě a zároveň se jeví jako nejvhodnější pro úkol, který mu bude vzápětí předán. Apoštol Petr vyznává zcela jedinečný Ježíšův význam pro lidi a jeho zcela jedinečný vztah k Bohu. Vyznává Ježíše jako Mesiáše.

Matonick

Jako Mesiáš je Ježíš Bohem poslaným, jediným, posledním a konečným Králem a Pastýřem izraelského lidu, který obdaruje tento lid a celé lidstvo plností života. Jako Boží Syn se nachází v jedinečném vztahu k Bohu, ve kterém se navzájem znají pouze Otec a Syn a ve kterém jsou navzájem rovnocenní (srov. Mt 11,27). Tento Bůh je živým Bohem; je pravým a skutečným Bohem, který stvořil veškerý život a který svou mocí vládne nad smrtí. Kvůli tomuto poznání a vyznání je Šimon blahoslaven. Základem tohoto vyznání je mimořádný dar. Byl to nebeský Otec, který mu toto poznání poskytl (srov. Mt 11,27; 17,5), neboť na základě lidských sil je nedosažitelné. Šimon je nejen Ježíšem povolán, nýbrž je také Otcem upřednostněn. Proto je blahoslaven a má důvod k jásotu.

Matonick

Tohoto Šimona oslovuje Ježíš novým jménem a ohlašuje mu nový úkol. Nazývá ho Petr, skála. Pomocí obrazných vyjádření Ježíš popisuje Petrův úkol. Petr je skála, na které Ježíš bude budovat svou církev, společenství těch, kteří věří v Ježíše, které spojuje stejné vyznání, jež vyslovil Petr. Ježíš postaví tuto stavbu. V ní shromáždí své věřící. Církev má svůj základ ve věřícím a vyznávajícím Petrovi, který má dát celému společenství věřících pevnost a stálost. Tomuto společenství Ježíš slibuje ustavičné trvání. Nebude ponecháno moci smrti a pomíjivosti. Ve společenství věřících má Petr působit na Pánově místě. Má svazovat a rozvazovat. Má tedy zplnomocnění a pověření vyhlašovat, co je zakázáno a co je povoleno, přijímat do křesťanského společenství, nebo z něho vylučovat.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka