Denní zamyšlení s Písmem

11.7.2020 Svátek sv. Benedikta

11. 7. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a pravda.


Štěstí uchovává pro poctivého, je štítem těch, kdo chodí bez úhony, brání stezky svých spravedlivých, střeží cestu svých přátel. Tu pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru. 
                                                        /Př 2,7-9/

Benediktův lék – modlitba a práce – je volně dostupný pro každého. Jeho užíváním se do společnosti navrátí spravedlnost, právo, poctivost…

1. čtení: Př 2,1-9
žalm: Žl 34
evangelium: Mt 19,27-29

www.vira.cz

Zobrazeno 317×

Komentáře

Matonick

K dnešnímu svátku sv. Benedikta připojme několik jeho slov: „Hle, Pán nám ve své dobrotě ukazuje cestu k životu. Opásejme se tedy vírou a konáním dobrých skutků, a pod vedením evangelia choďme po jeho stezkách, abychom jednou mohli uvidět toho, který nás povolal do svého království. Chceme-li přebývat ve stanu jeho království, musíme se spěšně ubírat cestou dobrých skutků, jinak tam nedojdeme.“ Z knihy Přísloví před námi dnes leží celá série příkazů, sloves, které nás vedou k tomu, jak získat moudrost. Je to jednoduchý vzorec se složitou a silnou podmínkou: Jestliže přijmeš, uchováš, věnuješ, nakloníš, přivoláš, zavoláš, vyhledáš, vypátráš… tehdy pochopíš a poznáš. Získat moudrost je spojené s celou řadou poměrně náročných podmínek.

Matonick

Ale pokud tyto podmínky naplníme, pochopíme bázeň před Hospodinem, což je počátek veškeré moudrosti, dojdeme k poznání Boha, což je to nejdůležitější, na čem stojí lidský život. Poznání Boha je podle Ježíše Krista věčný život: Jan 17:3 : „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ Autor knihy Přísloví nás vede ke studiu Božího slova, k usilovné práci ve slově, k tomu, abychom kopali v Písmu a hledali v něm moudrost, hledali Krista. Moudrost otevírá člověku oči a Boží dítě rozumí tomu, co se kolem něj děje, někdy dokonce i tomu, proč se to děje, začíná rozumět Boží spravedlnosti, právu a přímosti, najednou vidí, co je dobré, co zanechává dobré stopy, rozumí každé dobré stezce. To je moudrost.

Matonick

Bez moudrosti jsme jako ve tmě, nerozumíme tomu, co se kolem nás děje, jednáme hloupě, nerozumně, nerozvážně, sobecky. Skutečná moudrost nás vede ke Kristovu kříži, vede nás k tomu, že se díváme na všechno Božíma očima. To nejsou oči lhostejnosti ani sobectví, ale je to pohled milosti, milosrdenství, lásky, pokoje, radosti. Boží moudrost vede k trpělivosti, laskavosti a dobrotě, k věrnosti, tichosti i sebeovládání – to je ovoce Ducha svatého v životech svatých, i sv. Benedikta. Je to ovoce moudrosti, je to dílo Boží v nás a skrze nás, začíná porozuměním, pochopením, jak říkají verše Přísloví (v.9), ale zasahuje celý život člověka.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka