Denní zamyšlení s Písmem

25.7.2020 Svátek sv. Jakuba

25. 7. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem


Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ 
                                                 /Mt 20,21-23/


Nepodobají se někdy naše přání žádosti maminky synů Zebedeových? Není naše představa o Bohu a církvi zjednodušená, zdeformovaná?

1. čtení: 2 Kor 4,7-15
žalm: Žl 126
evangelium: Mt 20,20-28

www.vira.cz

Zobrazeno 896×

Komentáře

Matonick

Sv. Jakub, syn Zebedeův, jehož svátek dnes slavíme, byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Salome. Její tetou byla Panna Maria. Se svým bratrem Janem byli Ježíšem povoláni do apoštolského sboru. Matka Salome se podle dnešního evangelia v pomýlené představě o Kristově království snažila přimlouvat za Jakuba s Janem. Chtěla, aby její synové povýšili. I ona by se tím cítila poctěná. Obrátila na Ježíše i se syny, aby se v Božím království oběma dostalo předních míst. Ježíš jim tehdy odpověděl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?" (Mt 20,22). Nevěděli, že cesta na přední místa v Božím království vede dokonalým následováním Krista obětujícího život z lásky a nelze je získat jakoby protekcí. Ta místa patří tomu, komu je Otec připravil.

Matonick

Žádost vedla k rozmrzelosti ostatních apoštolů, představovali si, že jim následování Ježíše přinese moc a vlivné postavení, a proto jim to všem Ježíš řádně vysvětlil ( v. 25-28). Nakonec se Jakub, který chtěl mít místo v Božím království po boku Ježíšově, stal prvním, který s ním sdílel mučednickou smrt. Předtím se podílel na budování první křesťanské obce v Jeruzalémě, za kterou cítil spolu s Petrem odpovědnost a v níž měl i on velkou autoritu. Z výchovného napomenutí, které dostal Jakub, se máme poučit i my. Stejně je pokoušen každý z lidí, i v církvi. Syn člověka nepřišel, aby mu lidé sloužili, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Ježíši, učiň z nás své skutečné učedníky a učednice schopné pít ze stejného kalicha, ze kterého jsi pil ty.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka