Denní zamyšlení s Písmem

3.7.2020 Svátek sv. Tomáše

3. 7. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!


On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ 
                                                   /Jan 20,25/

Naše víra může být posílena dík Tomášově chuti přesvědčit se. Mohu přemýšlet: Je víra záležitostí vidění, rozumu, nebo spíš lásky?

1. čtení: Ef 2,19-22
žalm: Žl 117
evangelium: Jan 20,24-29

www.vira.cz

Zobrazeno 316×

Komentáře

Matonick

Víra apoštolů v Ježíše, očekávaného Mesiáše, byla vystavena obtížné zkoušce . Při jeho zatčení, odsouzení a smrti se rozprchli a nyní se opět scházejí, zaražení a zmatení. Avšak jejich nedůvěřivé žízni po jistotách vychází vstříc sám Vzkříšený. Toto setkání nebylo žádným snem, iluzí nebo subjektivní představou. Byla to opravdová zkušenost, jakkoli neočekávaná, a právě proto obzvlášť působivá. Přišel Ježíš. „Stanul mezi nimi a řekl: »Pokoj vám!«“ (Jan 20,19). Těmito slovy se znovu rozžíhá víra, jež v jejich duších již téměř vyhasla. Apoštolové o tom vyprávějí Tomášovi, jenž nebyl tomuto prvnímu mimořádnému setkání přítomen. Ano, Pán naplnil, co předpověděl. Skutečně vstal z mrtvých a my jsme ho viděli a dotýkali se ho! Tomáš však přesto dál pochybuje a je zmatený.

Matonick

Když Ježíš přijde znovu řekne mu: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící!“, apoštol odpoví dojemným vyznáním víry: „Pán můj a Bůh můj!“. Obnovme Tomášovo vyznání víry i my. Potřebujeme se s ním setkat, abychom ho mohli poznat jako pravého Boha a pravého člověka. Můžeme-li v tomto apoštolovi nalézt pochybnosti a nejistoty tolika dnešních křesťanů, obavy a zklamání nesčetných našich současníků, můžeme také společně s ním opětovně a s obnoveným přesvědčením nalézt víru v Krista, jenž pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Tato víra, předávaná po staletí nástupci apoštolů, pokračuje, neboť Pán vzkříšený již neumírá. Žije ve své církvi a pevně ji vede k naplnění svého věčného plánu spásy.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka