Denní zamyšlení s Písmem

5.7.2020 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

6. 7. 2020 19:58
Rubrika: Nezařazené

Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.


Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.
Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ /Lk 10, 2-3.8-9/

Nepřecházet z domu do domu znamenalo v případě našich věrozvěstů stálost. Stálost i ve vězení! Omezení pastorace ostatně může paradoxně i dnes přinést „bohaté plody“.

1. čtení: Iz 61,1-3a
V textech „Třetího“ Izaiáše se ocitáme v Izraeli po návratu z babylonského zajetí (po roce 539 př. Kr.). Už v předchozích kapitolách byla vykreslena postava „služebníka Hospodinova“. On Izrael zachránil ze zajetí a nyní přináší radostnou zvěst (řecky evangelion).
žalm: Žl 117
Všechny národy mají zakusit Boží milosrdenství, to platí také pro Slovany!
2. čtení: 2 Kor 4,1-2.5-7
Od konce druhé kapitoly mluví sv. Pavel o službě hlasatelů evangelia. Zvěstují větší slávu, než poznal Mojžíš, a ona je také jejich nadějí. Není však důvodem jakéhokoli vychloubání!
evangelium: Lk 10,1-9
Lukášovo evangelium je koncipované tak, že od konce deváté kapitoly (9,51) vkládá autor velkou vsuvku (do 19,27). Neobsahuje popis příběhů či událostí spojených s Kristem, ale řadu jeho výroků. Hned na úvod Pán napomíná učedníky: „Nepřišel jsem zahubit, ale zachránit.“ A poté vyzývá k rozhodnutí následovat ho. Na to navazuje naše perikopa.

www.vira.cz

Zobrazeno 421×

Komentáře

Matonick

Svatí Cyril a Metoděj, jejichž svátek dnes slavíme, se proslavili zejména tím, že získali široké lidové vrstvy k lásce pro křesťanskou víru a učinili slovanský jazyk jazykem bohoslužebným a spisovným. Slavnostní verše z listu proroka Izaiáše byly vybrány ke čtení s ohledem na jejich významné zásluhy o počátky naší kultury a vzdělanosti.

Matonick

Cyril a Metoděj byli pověřeni církví ke službě hlásat našim národům evangelium v našem jazyce. Nepochybně dobře ovládali ponaučení, která nalézali i v listech apoštola Pavla, z nichž dnes budeme číst. Přes všechny překážky se jim misijní dílo nadmíru podařilo. Jejich zásluhou lid tehdy počal zanechávat pohanských bludů a přistupoval ke křesťanské víře ne z donucení, ale s láskou.

Matonick

Je příhodné, že při vzpomínce na svatého Cyrila a Metoděje můžeme podle Lukášova evangelia srovnat, jak oni prakticky dokázali naplnit Ježíšova slova zde uvedená při svém poslání. Oni byli pravými následníky Ježíšových učedníků, které Pán přímo ustanovil k tomu, aby lidem srozumitelně šířili Jeho slovo do celého světa.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka