Denní zamyšlení s Písmem

6.7.2020

6. 7. 2020 20:01
Rubrika: Nezařazené

a budu mluvit k jejímu srdci


Zasnoubím se s tebou navěky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností, a tak poznáš Hospodina. /Oz 2,21-22/

Přirovnání vztahu k Bohu i k církvi jako k nevěstě. I s nevěrnostmi a toužebnými návraty. Povzbuzení pro moji rozkolísanost!

1. čtení: Oz 2,16b.17b-18.21-22
žalm: Žl 145
evangelium: Mt 9,18-26

www.vira.cz

Zobrazeno 486×

Komentáře

Matonick

Prorok Ozeáš píše v době, kdy izraelská společnost značně rozkvétala (8. stol př.Kr.), avšak byla narušena klaněním se lidu Bálům, kananejským modlám tělesné lásky, plodnosti a růstu. Dokonce prorokova žena opouští manžela a stává se nevěstkou v Bálově chrámu. Prorokovi je ukázán širší význam takového cizoložství: nejen jeho žena, ale celý Izrael se vůči Bohu dopouští nevěry. A prorok svou nevěrnou ženu bere zpátky k sobě. Spása lidu je možná. Bálové, modly smrti odhalené Ozeášem, svádějí i dnes. Jsou to peníze, mamon, touha po moci, sexualita, požitkářství. I při konání dobra často hledáme více sebe a své uspokojení než slávu Pána a příchod Božího království. Nicméně naše srdce je hluboce neuspokojené a neklidné.

Matonick

Pozvolna člověk ztrácí chuť modlit se, radost z konání dobra a citlivost jednat jako bližní. A postupem času duchovní život uhasne. Lidé se stávají chodícími mrtvolami, i když uvnitř značně činorodými, a navenek se zdá – snad -, že je vše v pořádku. Vztah k Bohu je ovšem silně narušen. Návrat k Němu zpět však je reálný. Je třeba zavolat Ježíše. Přeje si jen, abychom ho z hloubi duše uznali, Poznáním víry, které znamená „dotknout se ho“ jak žena z dnešního Matoušova evangelia. Ježíš je jako Ženich, který vysvobozuje toho, kdo žije v temnotách (v prázdnotě) a ve stínu smrti s veškerými modlami, kterým se klaní. Je třeba jen dotýkat se ho s pokorou a s vírou v modlitbách.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka