Denní zamyšlení s Písmem

8.7.2020

8. 7. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Je čas hledat Hospodina, až přijde a svlaží vás spravedlností.


Bude zničeno Samaří, jeho král bude jako smetí na hladině vody. Budou zničeny výšiny bezbožnosti – hřích Izrael – na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Řeknou horám: „Přikryjte nás!“ a pahorkům: „Padněte na nás!“ 
                                                  /Oz 10,7-8/

Za modloslužbu společnost pyká. Služba všem náhražkám a vymyšleným božstvům působí zlo. Ale časem vzbudí touhu hledat pravé hodnoty!

1. čtení: Oz 10,1-3.7-8.12
žalm: Žl 105
evangelium: Mt 10,1-7

www.vira.cz

Zobrazeno 321×

Komentáře

Matonick

V dnešním čtení přirovnává prorok Ozeáš izraelskou říši k vinici. Je to obraz biblickým autorům velmi milý, jak je patrno z jejich častých biblických záznamů. Ano, Izrael se stal „vinařem“. Zbohatl, ale právě hmotný blahobyt ho přivedl k tomu, že se oddal materialistickému kultu a nakonec k modloslužbě. Prorok v textu zdůrazňuje neupřímnost, kterou způsobuje náboženský formalismus spolu se vztyčením krásných model, mající však za následek zvrácenou modloslužbu. Odsuzuje dále pokrytecký nářek lidu, že jim chybí král. Ví, že bez Hospodina by byl Izrael ztracený, ať už s králem či bez něho. Zničení lživého a modloslužebného Samaří už je dokonce řádně předpovězeno i s koncem jeho krále.

Matonick

Lid na troskách svých oltářů si pak snad konečně uvědomí vlastní nadcházející zhoubu a bude si přát, aby okolní pahorky zakryly jeho hanbu. Jak v tom neslyšet Ježíšovo zvolání z Lukášova evangelia: „Plačte nad sebou a nad svými dětmi; hle přicházejí dny, kdy budou říkat: blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily. Tehdy řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás!“ (srov. Lk 23,28-30). Ve dvanáctém verši Ozeáš vyzývá lid, aby změnil svůj životní styl. Aby, poté až bude zoraný úhor jejich srdcí, zaséval „spravedlnost“, chápanou jako poslušnost Boží vůle. Teprve potom bude moci sklízet plody milosrdenství Hospodina.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka