Denní zamyšlení s Písmem

20.9.2020

20. 9. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak budou poslední prvními a první posledními.


Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.’ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru.
Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‘Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.’ On však jednomu z nich odpověděl: ‘Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě.                              /Mt 20,8-14/

Nespravedlivé „rovnostářství“? Ale je vůbec možné odstupňovat pocit nekonečného štěstí, onu absolutní 
naplněnost člověka Bohem v nebeském království?

1. čtení: Iz 55,6-9;
Text 55. kapitoly Izajáše čteme v liturgii často. Jde o vrchol „Deuteroizaiáše“, textu z 6. stol. př. Kr., který 
zaznívá uprostřed babylonského zajetí. Bůh svůj lid povzbuzuje, aby neztrácel naději. Vždyť jeho pohled 
na svět převyšuje ten náš!
Žalm: Žl 145
Zpívat o Božím milosrdenství může a má každý, kdo ho zakusil. Na prvním místě je to Izrael, ale také 
všichni, kdo přijali Krista.
2. čtení: Flp 1,20c-24.27a
Svatý Pavel je ve vězení, zřejmě kolem roku 50 po Kr. píše do církevní obce v Makedonii (římská 
kolonie), kterou sám založil. Z listu plyne, že i tuto komunitu obcházejí různí hlasatelé, ale někteří 
zvěstují evangelium zkreslené. Pavel nehledí na problémy spojené s vězněním, ale jde mu o hlásání 
evangelia a věrnost bratrů ve víře.
Evangelium: Mt 20,1-16
Poté, co se Ježíš setkal s bohatým mládencem a mluvil o tom, že každý, kdo opustil majetek či blízké 
pro Ježíše, dostane stokrát více, vypráví podobenství, jak se dobrý Bůh zachová k těm, kteří se obrátí 
na poslední chvíli. A naopak, jak věrní budou zřejmě zaskočeni mírou Boží dobroty. Denár byla běžná 
odměna za běžnou celodenní práci.
www.vira.cz

Zobrazeno 227×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka