Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2009

3. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsi Boží dítě. Odvěků chtěné a milované. Nechej tento verš zapadnout hluboko do svého srdce. Vracej se k němu přes den, opři se o něj.


2. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš se modlí za ty, kteří uvěří skrze slovo apoštolů, jejich nástupců...modlí se za Tebe. Touží po společenství s Tebou a chce Tě uvést do společenství se svým Otcem. Chce Tě naplnit tou láskou, kterou má k němu Otec. On může proměnit Tvůj život.


1. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Chval Pána za jeho věrnost k Tobě. Pros o dar nového srdce.


28. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zůstaň s veršem, který Tě osloví.


27. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh Izraele je i Tvým Bohem.


26. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodinovo milosrdenství a věrnost je větší, než jakákoli naše nevěrnost.


25. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přečti si dnešní text. Je aktuální i dnes. Najdeš v něm výzvu i varování. Hospodin je připraven setkat se s Tebou také dnes.


24. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Skrze proroka Ozeáše zjevuje Hospodin svůj vztah k nám. K Tobě.


23. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin skrze proroka volá svůj lid, aby si vzpomněl na Boží skutky, zda vůči nim někdy byl Bůh nevěrný. Udělej si dnes čas, rozvzpomeň se na Boží věrnost k Tobě, na jeho skutky ve Tvém životě. Děkuj mu. On je Bohem, ke kterému stojí za to se…


22. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdykoliv se ti podaří někde se vzdálit od Hospodina, pak je tato výzva pro tebe.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka