Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2009

1. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Místo Jákoba, Izraele a Ješurúna dosaď své jméno a nechej k sobě celý text promluvit.


30. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Z vlastní síly na to fakt nemáš.


29. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechej se povzbudit. Pros o sílu vytrvat.


28. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pros o bdělost srdce a odvahu stát pevně. Uprostřed smrtelně vážného světa se dnes raduj z toho, že přes všechny nešikovnosti patříš Hospodinu, raduj se ze všeho krásného, co stvořil.


27. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se!


26. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přiznej dnes znovu Pánu ve svém životě to místo, které mu náleží. Přijmi ho jako svého Pána a Spasitele a zřekni se před jeho tváří všeho, co si ve tvém životě usurpuje toto místo.


25. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Uprostřed všeho tříbení, kterým možná procházíš, pros o naději, která je Božím darem a skutečně ji přijmi do svého života, opři se o ni.


24. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se. Pros Ježíše o sílu vzepřít se zlu v jakékoli podobě.


23. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zůstaň u verše, který tě osloví. Pros o dar Ducha, abys skutečně ‚byl ve světě a nikoli ze světa.‘


22. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

I ze slov apoštola Pavla je zřejmé, že jeho život nebyl procházkou růžovou zahradou. Přijmi do dnešního dne naději, o které svědčí i Pavlova slova.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka