Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2009

31. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Z textu je zřejmé, že Samuel už nějaký čas sloužil v chrámě Hospodinově a teprve později jej Hospodin povolává. Do té doby Samuel čekal a byl připraven slyšet. Možná jsi na tom také tak. Čekáš a stojíš o to, aby Tě Hospodin povolal. Možná máš ještě…


30. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ještě než jsi se narodil, Hospodin se na Tebe těšil, počítal s Tebou. Žehnal Ti od Tvého početí.


29. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš se ptá i Tebe, co chceš?


28. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Místo „Izraele“ můžeš dosadit své jméno. Celý text si třeba přečti i polohlasem. Toto je skutečně zaslíbení pro Tebe.


27. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh vzhledem k Tobě a Tvému životu není bezmocný. On opravdu může a chce jednat ve Tvůj prospěch. Zůstaň s veršem, který je pro Tebe důležitý.


26. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pravý Král, který se narodil, aby vydal svědectví pravdě, je odmítnut a odsouzen k smrti. Ztiš se a pročti si celý text. Možná Tě napadá, jak je to strašné, děsí Tě surovost odsouzení a to, jak se Ježíš nebrání, přitom On přeci je Král! Bohužel se…


25. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se zříct se svých falešných bohů a vykročit do Boží „nezajištěnosti“. Opusť zemi zajetí. On Tě napojí v zemi vyprahlé.


24. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechno, co Tě poutá, všechno, čeho se bojíš je podřízeno Kristu Ježíši. On je skutečný Vítěz. Dnes jsi pozván, abys vyznal tuto jeho vládu nad všemi oblastmi svého života.


23. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechny falešné jistoty se nakonec stanou nesnesitelnou zátěží. Dovol Hospodinu, ať Ti on sám ukáže, čím se necháváš zotročovat, jaká břemena s sebou vláčíš v životě. On je Pán.


22. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jákob vybudoval oltář Bohu, „..který mu odpověděl v den jeho soužení a byl s ním na cestě, kterou šel.“ Jedinému pravému Bohu. Zároveň vyzval ty, kteří šli s ním, aby se zbavili cizích bohů, aby se jich zřekli, aby se mohli skutečně pravdivě…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka