Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2009

1. 10. 2009 0:47
Rubrika: O Slově na den

Ř 8,15-17 15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 17A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové…


30. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1 J 3,1 Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.


29. 9. 2009 8:00
Rubrika: O Slově na den

1Petr 1,14-19 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´


28. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lk 22,32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.


27. 9. 2009 0:00

Mt 16,17-19 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království…


27. 9. 2009 0:00

Pondělí Lk 22,32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Posiluj nás, Bože, a chraň nás. Ať milost, kterou jsme od tebe přijali, neztratíme a dobře ji využijeme pro dobro svých bližních. Ne…


26. 9. 2009 10:25
Rubrika: O Slově na den

1Petr 5,1-3 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti,…


25. 9. 2009 8:45
Rubrika: O Slově na den | Štítky: akce:navsteva-papeze

2Tim 4,1-5 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.


24. 9. 2009 6:00
Rubrika: O Slově na den

1 Tim 4,12-16 Těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli…


23. 9. 2009 7:09
Rubrika: O Slově na den

Ef 4,15-16 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka