Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2009

31. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,


30. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun


29. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.


28. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;


27. 12. 2009 23:59

Setkávat s Ježíšem se můžeš skrze živé Boží slovo. Skrze ně Tě Bůh povzbuzuje, utěšuje, usvědčuje, vyučuje. V něm je přítomen a setkává se s Tebou. Čeká na Tebe v proměněném chlebě a víně i ve společenství Tvých bratří a sester. PONDĚLÍ Žd 4,12-13…


27. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem


26. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.


25. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.


24. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Iz 60,1-2 1„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.


23. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

3.den Jak 5,7-9 7Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka