Denní zamyšlení s Písmem

11.10.2020

11. 10. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.


Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy.                /Iz 25,6-7/

Radost a naděje by nás měla naplňovat. Vždyť jsme poznali zaslíbení, o kterém se lidu starozákonnímu 
ani nesnilo! Příslib „tučných hodů“ je bohatě překonán. Kéž odložíme své kyselé tváře při pozvání 
k hostině pravého Beránka!

1. čtení Iz 25,6-10a
Kniha proroka Izaiáše je souborem množství textů ze tří období. Náš úryvek patří do tzv. apokalypsy 
(kap. 24–27) z 8. stol. př. Kr. Velká vize budoucnosti ve skutečnosti slouží jednak jako varování 
bezbožných, ale především povzbuzuje věrné, které Bůh jako vítězný král zachrání. A to se týká všech 
národů!
Žalm 23
Snad nejznámější žalm je vyznáním důvěry v Boha. Liturgie nás zve, aby naše srdce zpívalo stejný 
chvalozpěv důvěry.
2. čtení Flp 4,12-14.19-20
Uvedený text je ze závěru epištoly. Pavel dostal finanční pomoc do vězení a projevuje svoji vděčnost, 
která však není závislostí na darech. Druhá část textu jsou poslední slova dopisu před závěrečným 
pozdravem.
Evangelium Mt 22,1-14
Ježíš vjel do Jeruzaléma před velikonočními svátky. Situace je krajně vyhrocená. Jeho slova jsou již 
velmi ostrá a směřují jako poslední memento k velekněžím. Úryvek má dvě části, které spolu souvisí jen 
volně. Ježíš v něm otevírá otázku přijetí pohanů do společenství.
www.vira.cz

Zobrazeno 189×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka