Denní zamyšlení s Písmem

15.10.2020

15. 10. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista


Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.                               /Ef 1,3-10/

Na začátku listu je jeden z nejkrásnějších křesťanských hymnů, užívaných při bohoslužbě. Kdykoli se zaposlouchám nebo jej čtu v breviáři, chci mít radost ze své víry a z přináležitosti k Pánově církvi!

1. čtení: Ef 1,1-10
Žalm: Žl 98
evangelium: Lk 11,47-54
www.vira.cz
 

Zobrazeno 213×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka