Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Leden 2010

14. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali.


13. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli:


12. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.


11. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.


10. 1. 2010 23:59

PONDĚLÍ Mt 5,1-12 1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2Tu otevřel ústa a učil je: 3„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni…


10. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.


9. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.


8. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.


7. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.


6. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka