Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Leden 2010

5. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe,


4. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.


3. 1. 2010 23:59

To, že je někdo Ježíšovým učedníkem nemá napsáno na čele. Má to být zjevné z jeho jednání, skutků. Ježíš ke svým učedníkům často mluvil, jak mají/nemají jednat. Nikdy jim nedal žádné osvědčení s razítkem, že jsou jeho učedníky, kterým by se mohli…


3. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dnes se vrať k textu, který Ti vůbec nic neřekl, byl Ti nejvzdálenější.


2. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;


1. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka