Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2010

31. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé


30. 3. 2010 7:46
Rubrika: O Slově na den

Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.


29. 3. 2010 7:32
Rubrika: O Slově na den

Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!


28. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíši, Králi nebe a země!


27. 3. 2010 10:52
Rubrika: O Slově na den

Nikdo ať tebou nepohrdá proto,že jsi mladý


26. 3. 2010 6:57
Rubrika: O Slově na den

On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle


25. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.


24. 3. 2010 6:57
Rubrika: O Slově na den

kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.


23. 3. 2010 6:49
Rubrika: O Slově na den

Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu


22. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka