Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2010

11. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Až do smrti vytrvej v zápase za pravdu a Hospodin Bůh bude bojovat za tebe.


10. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechna tvá přikázání jsou pravda. Pronásledují mě neprávem, pomoz!


9. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.


8. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.


7. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.


6. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, stojím u dveří a tluču.


5. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.


4. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme.


3. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat.


2. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka