Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Květen 2010

21. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

‚Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka.‘


20. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Každý jazyk ať vyzná: Ježíš Kristus je Pán!


19. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není.


18. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Což nechápete, kdo položil základy zemi?


17. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou!


16. 5. 2010 1:35
Rubrika: O Slově na den

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.


15. 5. 2010 6:55
Rubrika: O Slově na den

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.


14. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

moje milosrdenství od tebe neodstoupí


13. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já, Hospodin, tvůj Bůh, vzdouvám moře, až jeho vlny hlučí.


12. 5. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jak si vážím divů, které konáš, Bože!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka