Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2010

1. 7. 2010 10:58
Rubrika: O Slově na den

Místo Jákoba, Izraele a Ješurúna dosaď své jméno a nechej k sobě celý text promluvit.


30. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den!


29. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.


28. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí.


27. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete.


26. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den!


25. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.


24. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.


23. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít.


22. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať se však nestane má vůle, ale tvá!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka