Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2010

21. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdybych rozdal všecko, co mám, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.


20. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce


19. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.


18. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.


17. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše má.


16. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.


15. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky!


14. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.


13. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přijmete moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky.


12. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka