Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2010

11. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Tomu, kdo věří, nic není nemožné.


10. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce.


9. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Byli jsme uzdraveni jeho ranami.


8. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností.


7. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ty jsi svou velikou mocí učinil nebe i zemi, pro Tebe nic není nemožné!


6. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se, země, jásej a raduj se!


5. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části.


4. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať se stane Tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.


3. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

On je šít všech, kdo v Něho doufají!


2. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka