Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2010

31. 7. 2010 9:14
Rubrika: O Slově na den

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!


30. 7. 2010 7:02
Rubrika: O Slově na den

Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.


29. 7. 2010 0:14
Rubrika: O Slově na den

Když pán ustanovuje nad čeledí služebníka, aby jim dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?


28. 7. 2010 6:52
Rubrika: O Slově na den

Nesuďte, abyste nebyli souzeni.


27. 7. 2010 0:54
Rubrika: O Slově na den

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování.


26. 7. 2010 9:06
Rubrika: O Slově na den

Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.


25. 7. 2010 7:03
Rubrika: O Slově na den

To, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko.


24. 7. 2010 6:51
Rubrika: O Slově na den

Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi.


23. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků!


22. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka