Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2010

12. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.


11. 7. 2010 23:59

Slyš, Izraeli,…nebo také Š´ma Izrael je pro každého Žida nesmírně důležitý a cenný text. V průběhu postní doby uvidíme, že má hodně společného s povoláním ke svatosti, že je to jeho konkrétnější vyjádření. Pro tento týden zůstaneme u prvního verše,…


11. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“


10. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Boží slovo není spoutáno.


9. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.


8. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív.


7. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ano, to jsou svévolníci: bez starostí věčně kupí jmění.


6. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efrajima, protože jsem Bůh,


5. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný.


4. 7. 2010 23:59

Hned po vyznání Hospodinovy jedinosti je Izraeli řečeno: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha…“ Tedy ne „Budeš mu obětovat oběti, budeš se k němu modlit, budeš se účastnit bohoslužby v chrámu,…“ Ne. Budeš milovat. Základní a nejdůležitější…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka