Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2010

31. 8. 2010 8:32
Rubrika: O Slově na den

„Hle, beránek Boží.“


30. 8. 2010 0:05
Rubrika: O Slově na den

Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.


29. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce.


28. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh.


27. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista


26. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nenech se odtrhnout od naděje. Nikým a ničím.


25. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu


24. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svatí buďte, neboť já jsem svatý.


23. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Můj duch stojí uprostřed vás.


22. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka