Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2010

5. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit.


4. 9. 2010 0:21
Rubrika: O Slově na den

Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, bude s tebou všude


3. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.


2. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší.


1. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky , znal jsem tě,


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka