Denní zamyšlení s Písmem

15.11.2020

15. 11. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek.


Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl.           /Mt 25,14-18/

Pouhé úzkostlivé opatrování pokladů, které mi Bůh dal, nestačí. Jeho slovo se musí šířit, rozmnožovat, i 
za cenu mého nepohodlí. K tomu patří nasazení a zdravá míra risku, jako v běžném podnikání.

 

1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31
Text je výběrem veršů ze závěrečné kapitoly Knihy přísloví, v hebrejštině má charakter hymnu. Kniha 
v 9. kapitole hovořila o moudrosti a hlouposti v podobě dvou žen. Tak i náš text odkazuje v širším 
porozumění na „paní moudrost“. Jde o chválu správného životního postoje, a dokonce moudrosti samé.
Žalm 128
V duchu prvního čtení nejde jen o radost nad dobrým životním partnerem, ale také nad správným 
postojem k životní moudrosti.
2. čtení 1 Sol 5,1-6
Nejstarší apoštolský list a nejstarší kniha Nového zákona (snad z roku 51 po Kr.) mluví také 
o posledních věcech. Tehdy, stejně jako dnes, se lidé ptali, kdy to bude a zda se máme posledního 
příchodu Krista bát.
Evangelium Mt 25,14-30
Matoušovo evangelium uzavírá Ježíšovu veřejnou činnost čtyřmi tematickými řečmi. Všechny směřují 
k poslednímu soudu (podobenství o věrném služebníku, o deseti družičkách, o hřivnách a o posledním 
soudu). Zjevný důraz je kladen na odpovědné chování ve srovnání s pouhým strachem či útěkem před 
zodpovědností. Hřivna (řecky talent) je 30 kg (např. stříbra), šlo by srovnat s hodnotou řady milionů 
korun.

 

Zobrazeno 205×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka