Denní zamyšlení s Písmem

29.11.2020

29. 11. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.


Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus.            /1 Kor 1,3-7/

Náš Bůh vychází vstříc i těm, kdo mají „špinavý šat“. Nezakládám si na sobě tak, že už nejsem schopen 
jej očekávat? Vždyť právě čekání je na vztahu to nejkrásnější…

1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Po babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů (po roce 539 př. Kr.). Ale lidé přišli do zničené země 
a byli zklamaní. Prorok Izaiáš je přesvědčuje, že Bůh je neopustil. Ba naopak! Ale sám také burcuje 
Pána, aby nenechal svůj lid v jeho neradostné situaci.
Žalm 80
Nejedna modlitba prosí Boha, aby jednal. Tak je tomu také v Žalmu 80. Člověk Bohu nabízí svoji 
oddanost jako projev důvěry v jeho moc. Lze to říci také o nás?
2. čtení 1 Kor 1,3-9
List Korinťanům je odpovědí na dopis, v němž křesťané položili Pavlovi řadu nesnadných otázek 
především z praktického života jejich společenství. Čteme úvodní slova tohoto Pavlova dopisu. Řadu 
z témat již nyní zmiňuje! Mezi nimi i příchod Pána na konci věků.
Evangelium Mk 13,33-37
Náš text zaznívá v Markově evangeliu jako poslední veřejné Ježíšovo slovo před zatčením a smrtí. 
Vrcholným bodem tohoto textu je svěření moci jednotlivým služebníkům, a tedy i nám. „Bděte“ zaznívá 
v atmosféře strachu z Kristova zatčení, ale i velkého odhodlání neztratit Ježíšův odkaz.
www.vira.cz
 

 

Zobrazeno 261×

Komentáře

Matonick

Základní ctností adventu je naděje. Díky ní můžeme s důvěrou a odvahou hledět do budoucnosti a očekávat druhý příchod Ježíše Krista. Už prorok Izaiáš v úryvku prvního čtení prosí Boha, aby prolomil hranici mezi nebem a zemí a sestoupil mezi hříšný lid, který zbloudil. Obrací se k němu jako k Otci. Prosí ho, aby zapomněl na to, jak proti němu lid zhřešil, aby se rozpomenul na vše, co dobrého už pro své děti udělal a vzývá ho, aby stejně tak jednal i dnes. Ve druhém čtení se Pavel obrací na společenství křesťanů a představuje mu, jak má vypadat opravdový křesťanský život. Vybízí je, aby byli pevní „v pravém svědectví o Kristu“. Boží milostí obdaření a bdělí věřící křesťané tak mohou s důvěrou kráčet vstříc konečnému zjevení Pána Ježíše. Tehdy dosáhnou plného společenství s ním.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka