Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2011

3. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si: „Upustí od díla a ono se neuskuteční.“ „Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!“


2. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jdi a jednej také tak.“


1. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se asyrského krále ani toho hlučícího davu, který je s ním. S námi je někdo větší než s ním."


28. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni.


27. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu.


26. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.


25. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

On musí růst, já však se menšit.


24. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: „Neztrácej odvahu! Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.“


23. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!


22. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Máš mnoho dobrého, jestliže se bojíš Boha, utíkáš od všeho hříchu a činíš dobře před Hospodinem, svým Bohem.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka