Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2011

21. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.


20. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.


19. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!"


18. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.


17. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.


16. 2. 2011 0:42
Rubrika: O Slově na den

Můj anděl je s vámi, on ochrání vaše duše.


15. 2. 2011 0:24
Rubrika: O Slově na den

Abraham uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal ‚otcem mnohých národů‘ podle slova: ‚tak četné bude tvé potomstvo‘.


14. 2. 2011 0:04
Rubrika: O Slově na den

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.


13. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.


12. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka