Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2011

11. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.


10. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Za žádných okolností se neutíkej ke lži, zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.


9. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.


8. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.


7. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nenatahuj ruku v touze brát, a neschovávej ji, máš-li dávat.


6. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodine, ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě!


5. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Z celého srdce měj ve vážnosti svého otce a nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila.


4. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Od pokolení do pokolení ti, kdo doufali v Boha, neklesli.


3. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Duch těch, kteří se bojí Hospodina, bude žít, vždyť jejich nadějí je jejich Zachránce.


2. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka