Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2011

31. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.


30. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.


29. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.


28. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.


27. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


26. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.


25. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.


24. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.


23. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


22. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jako jste ve svém smýšlení dříve bloudili pryč od Boha, tak se nyní obraťte a desetkrát více ho hledejte.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka