Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Duben 2011

1. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“


30. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Řekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!“ Když se mnou mluvil, nabyl jsem síly.


29. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte!


28. 4. 2011 7:58
Rubrika: O Slově na den

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.


27. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.


26. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.


25. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi.


24. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj, mírnost může zabránit velikým hříchům.


23. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?


22. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka