Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Květen 2011

30. 5. 2011 23:58
Rubrika: O Slově na den

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.


30. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


29. 5. 2011 0:06
Rubrika: O Slově na den

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!


28. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona.


27. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa."


26. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!


25. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.


24. 5. 2011 0:04
Rubrika: O Slově na den

Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost


23. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.


22. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka