Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2011

1. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.


30. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.


29. 6. 2011 0:01
Rubrika: O Slově na den

Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“


28. 6. 2011 7:33
Rubrika: O Slově na den

Řekl jim: „Ještě nechápete?“


27. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“


26. 6. 2011 0:57
Rubrika: O Slově na den

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.


25. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.


24. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


23. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“


22. 6. 2011 0:58
Rubrika: O Slově na den

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka