Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2011

21. 6. 2011 8:48
Rubrika: O Slově na den

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.


20. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsi Bůh ponížených, pomocník nejmenších, zastánce slabých, ochránce zavržených, spasitel zoufajících.


19. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi.


18. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.


17. 6. 2011 0:39
Rubrika: O Slově na den

A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.


16. 6. 2011 0:41
Rubrika: O Slově na den

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.


15. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem?


14. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.


13. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží."


12. 6. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka