Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2011

11. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli.


10. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

A v jeho jménu bude naděje národů.


9. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi.


8. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.


7. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste sůl země. Vy jste světlo světa.


6. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš mu odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ /Mt 4, 10/ Kde tě to táhne uctívat cokoli jiného než Boha, klanět se někomu, něčemu jinému, otročit? Zdroj: jump.cho.cz


5. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.


4. 7. 2011 0:13
Rubrika: O Slově na den

Neboť u Boha není nic nemožného.


3. 7. 2011 0:43
Rubrika: O Slově na den

„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým."


2. 7. 2011 0:54
Rubrika: O Slově na den

Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka