Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2011

31. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!


30. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi.


29. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“


28. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin.


27. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?"


26. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu, rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vody.


25. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte si šat."


24. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“


23. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?


22. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka