Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2011

21. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.


20. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.


19. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli.


18. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odlož do prachu svá zlatá zrnka, mezi potoční skaliska ofírské zlato. Pak bude Všemocný sám tvým zlatem, bude ti hromadou stříbra.


17. 8. 2011 8:37
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.


16. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes – ano, tebe.


15. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.


14. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.


13. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“


12. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka