Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2011

21. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.


20. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.


19. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?


18. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše."


17. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu...


16. 9. 2011 8:06
Rubrika: O Slově na den

Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy.


15. 9. 2011 9:29
Rubrika: O Slově na den

"Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“


14. 9. 2011 9:15
Rubrika: O Slově na den

Élí odpověděl: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila.“


13. 9. 2011 0:53
Rubrika: O Slově na den

I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“


12. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka