Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2011

11. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.


10. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí.


9. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


8. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší?"


7. 9. 2011 4:12
Rubrika: O Slově na den

Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.


6. 9. 2011 10:34
Rubrika: O Slově na den

Milovat Jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.


5. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.


4. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Naplněním zákona je tedy láska.


3. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


2. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka