Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2011

19. 10. 2011 0:01

Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.


18. 10. 2011 0:00

Pilát jim řekl: „A čeho se vlastně dopustil?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ukřižuj ho!“


17. 10. 2011 0:00

Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“


16. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá.


15. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.


14. 10. 2011 0:00

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“


13. 10. 2011 0:00

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.


12. 10. 2011 0:00

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:


11. 10. 2011 0:00

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské.


10. 10. 2011 0:00

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka