Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2011

11. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích."


10. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."


9. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.


8. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“


7. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha.


6. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."


5. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru."


4. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“


3. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


2. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka