Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2011

31. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem.


30. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou."


29. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva."


28. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých."


27. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit.


26. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův.


25. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid."


24. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.


23. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“


22. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Kdo jí mé tělo pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka