Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2011

11. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli!“


10. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.“


9. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“


8. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“


7. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.


6. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.


5. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého."


4. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.


3. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.


2. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka